X
Không hiển thị quảng cáo này vào lần sau
Đóng

Cân bằng môn phái

07:55 02/10/2015 Xem: 7,051

Cân bằng môn phái

Với những điều chỉnh hợp lý trong các kỹ năng của thập đại môn phái, bản cập nhật Cân Bằng Môn Phái ra mắt ngày 27/09/2014 chắc chắn sẽ mang đến những thay đổi mới lạ, góp phần tạo nên một thế giới võ lâm cân bằng và phong phú, đa dạng hơn.

Thiếu Lâm

Điều chỉnhHình ảnh
 • La Hán Trận giảm phản đòn cận chiến và phản đòn tầm xa (tối đa 20%)
 • Dịch Cân Kinh giảm phản đòn & thêm vào mốc thuộc tính sinh lực (dương)
 • La Hán Kim Thân giảm chỉ số phản đòn tối đa từ 50% -> 30%
Võ Lâm Miễn Phí
Võ Lâm Miễn Phí

Thiên Vương

Điều chỉnhHình ảnh
Đoạn Hồn Thích: Tăng thời gian và xác suất choángVõ Lâm Miễn Phí
Kim Chung Tráo: Thêm thuộc tính triệt tiêu sát thương, mỗi cấp +2Võ Lâm Miễn Phí
Tĩnh Tâm Quyết: Tăng độ chính xác lên gấp đôi và thêm xác suất thọ thương (2 cấp kỹ năng= 1%)Võ Lâm Miễn Phí
Bá Vương Tạm Kim: Thêm 5% sát thương vật lý và 0.5% tấn công chí mạng mỗi cấpVõ Lâm Miễn Phí

Đường Môn

Điều chỉnhHình ảnh
Vô Ảnh Xuyên (phi đao): Thêm tầng 3 Ngân Đao Xạ Nguyệt và gia tăng sát thươngVõ Lâm Miễn Phí
Tiểu Lý Phi Đao: Tăng phạm vi hiệu quả từ 350 -> 480Võ Lâm Miễn Phí

Ngũ Độc

Điều chỉnhHình ảnh
Hồn Ảnh Tùng Sanh: Tăng xác suất thọ thương từ 0 -> 10Võ Lâm Miễn Phí
Ngũ Độc Kỳ Kinh: Tăng tốc độ xuất chiêu nội công (Âm) 2% mỗi cấp và thêm thuộc tính thời gian độc phát giảm (cấp 30 giảm 15%)Võ Lâm Miễn Phí
Tạp Nan Dược Kinh: Thêm thời gian trúng độc giảm 1% mỗi cấpVõ Lâm Miễn Phí
Hình Tiêu Cốt Lập: Tăng xác suất thọ thươngVõ Lâm Miễn Phí

Nga Mi

Điều chỉnhHình ảnh
Băng Vũ Lạc Tinh: Gia tăng phạm vi và xác suất thọ thương lên 10Võ Lâm Miễn Phí
Lưu Thủy: Giảm tốc độ di chuyểnVõ Lâm Miễn Phí

Thúy Yên

Điều chỉnhHình ảnh
Tuyết Ảnh: Giảm tốc độ di chuyển 36%Võ Lâm Miễn Phí
Băng Cốt Tuyết Tâm: Thêm băng sát ngoại công +89, gia tăng tấn công chí mạng 5%Võ Lâm Miễn Phí

Cái Bang

Điều chỉnhHình ảnh
 • Bổng Huýnh Lược Địa: Tăng tấn công chí mạng 10%
 • Hỗn Thiên Khí Công: Thêm thuộc tính giảm tốc độ đối phương
 • Tiêu Diêu Công: Tăng sát thương vật lý ngoại công và tấn công chí mạng
 • Túy Điệp Cuồng Vũ: Gia tăng mốc sinh lực (dương)
 • Hoạt Bất Lưu Thủ: giảm tốc độ di chuyển
Võ Lâm Miễn Phí
Võ Lâm Miễn Phí
Võ Lâm Miễn Phí

Thiên Nhẫn

Điều chỉnhHình ảnh
Thiên Ma Giải Thể: Tăng tốc độ xuất chiêu hệ ngoại công 60 điểm khi đạt cấp 39Võ Lâm Miễn Phí
Tật Hỏa Liêu Nguyên: Tăng sát thương, tăng hỏa sát và giảm xác suất tấn công chí mạngVõ Lâm Miễn Phí

Võ Đang

Điều chỉnhHình ảnh
 • Kiếm Thùy Tinh Hà: Thay đổi phương thức xuất chiêu và tăng phạm vi chiến đấu từ 4 -> 5
 • Chân Vũ Thất Tiệt: Tăng xác suất Âm Dương Khí Quyết tối đa đến 10%
 • Tạo Hóa Thái Thanh: Tăng phạm vi chiến đấu từ 4 -> 5, tỉ lệ choáng từ 36% lên 40%
 • Thái Cực Thần Công tăng trị số mốc sinh lực (dương) cấp 1 là 25%, cấp 35 là 35%
 • Thê Vân Tung giảm tốc độ di chuyển
Võ Lâm Miễn Phí
Võ Lâm Miễn Phí
Võ Lâm Miễn Phí

Côn Lôn

Điều chỉnhHình ảnh
 • Thiên Thanh Địa Trọc: Tăng sát thương cho Thiên Lôi Chấn Nhạc 3% mỗi cấp
 • Thanh Phong Phù giảm tốc độ di chuyển
 • Khí Hàn Ngạo Tuyết tăng thuộc tính giảm động tác xuất chiêu hệ nội/ngoại công (dương), rút ngắn thời gian hiệu quả
Võ Lâm Miễn Phí


BQT G7VN kính bút!
Tin đã đăng
Câu cá giải trí
[07:48 18/11/2017]
Vi Sơn Kỳ Bí
[10:16 05/11/2017]
Mạc Bắc Thảo Nguyên
[10:16 05/11/2017]
Chiến trường vô song
[07:44 05/11/2017]
vo lam 1 lau dai on dinh nhat 2016 - vo lam private - vo lam truyen ky 2016 - vo lam moi nhat 2016 - auto vlbs 1.3 - vo lam private 2016 - vo lam truyen ky - vo lam 1 private 2016 - vo lam moi open 2016 - vo lam moi ra 2016 - vo lam alpha test 2016 - vo lam 1 test - vo lam jx - volam private - vo lam hay vo lam moi nhat 2016 - vo lam 2 private - vo lam jx - game vo lam 1 - auto vo lam 1 - fgt vo lam - vo lam truyen ky moi nhat - vo lam truyen ky moi ra - vo lam truyen ky 2016 - vo lam truyen ky 1 - game vltk 1 hay - vo lam private dong nguoi choi nhat - vo lam 1 private hot nhat - vo lam 1 private phien ban HKMP - vo lam 1 private phien ban cong thanh chien - vo lam 1 private cay xu free - vo lam 1 private khong nap card - vo lam 1 private on dinh nhat hien nay - vltk 1 private dong nguoi choi nhat hien nay - vo lam private nhieu nguoi choi nhat 2016 - vo lam private dang test 2016