X
Không hiển thị quảng cáo này vào lần sau
Đóng

[JX7VN_SN] Tín Sứ Cao Cấp

15:38 14/12/2018 Xem: 4,637

[JX7VN_SN] Tín Sứ Cao Cấp

Tính năng Tín Sứ của Võ Lâm Miễn Phí bao gồm một số nội dung như chỉ tồn tại Tín Sứ cao cấp, tham gia thỏa điều kiện 50 điểm Uy Danh, chỉ sử dụng bản đồ Thiên Bảo Khố...

Dự kiến update: Ngày 27/11/2018

Phạm vi: Cụm SN JX7VN

Tính năng Tín Sứ của Võ Lâm bao gồm một số nội dung như chỉ tồn tại Tín Sứ cao cấp, tham gia thỏa điều kiện 50 điểm Uy Danh, chỉ sử dụng bản đồ Thiên Bảo Khố...

Nội dung

 • Chỉ sử dụng Tín Sứ Cao Cấp (cấp độ 120 trở lên).
 • Chỉ sử dụng bản đồ Thiên Bảo Khố.
 • Chỉ có 9 Boss Bảo Khố Thủ Hộ Giả, 9 NPC Bảo Rương được đánh số từ 1 - 9 trong các vị trí đất đỏ ở bản đồ Thiên Bảo Khố.

Tín Sứ

Tín Sứ

Cách vào Ải Thiên Bảo Khố

 • Đến gặp Dịch Quan ở Thành Đô hoặc Tương Dương để tiếp nhận nhiệm vụ. Yêu cầu 50 uy danh.
 • Gặp Xa Phu để được đưa vào Bản đồ Thiên Bảo Khố.
 • Đối thoại với Dịch Quan ở trong bản đồ, chọn dòng "bắt đầu nhệm vụ” để bắt đầu tính thời gian làm nhiệm vụ.
 • Mỗi Bảo Rương sẽ có 1 tên Hộ Bảo (NPC giữ rương) đứng canh, cần phải đánh bại Hộ Bảo thì mới có thể mở được Bảo Rương.
 • Khi mở được đúng và đủ số bảo rương đến gặp Tiêu Trấn (172/152) trả nhiệm vụ.
 • Được đưa về gặp Dịch Quan trong bản đồ, đối thoại với Dịch Quan để rời khỏi ải.
 • Về gặp Dịch Quan thành đã nhận nhiệm vụ để trả nhiệm vụ và nhận phần thưởng.
 • Có thể nhấn F12 lên để theo dõi nhiệm vụ

 

Phần thưởng hoàn thành nhiệm vụ Tín Sứ

Phần thưởng: Là 3 Hành Hiệp Lệnh (lần đầu tiên trong ngày)

và vật phẩm thưởng ngẫu nhiên sau:

1 trong phần thưởng ngẫu nhiên
Càn Khôn Song Tuyệt Bội (30 ngày)
Tử Ngọc (30 ngày)
Bạch Ngọc (30 ngày)
Phi Phong C6 (Dịch chuyển tức thời 7 ngày)
Đồ Phổ Xích Lân
 200 tr exp

Lưu ý

 • Có thể hủy nhiệm vụ ở NPC Dịch Quan trong bản đồ Thiên Bảo Khố.
 • Mỗi ngày chỉ có thể nhận và giao nhiệm vụ tối đa 2 lần.
BQT G7VN kính bút!
Tin đã đăng
vo lam 1 lau dai on dinh nhat 2016 - vo lam private - vo lam truyen ky 2016 - vo lam moi nhat 2016 - auto vlbs 1.3 - vo lam private 2016 - vo lam truyen ky - vo lam 1 private 2016 - vo lam moi open 2016 - vo lam moi ra 2016 - vo lam alpha test 2016 - vo lam 1 test - vo lam jx - volam private - vo lam hay vo lam moi nhat 2016 - vo lam 2 private - vo lam jx - game vo lam 1 - auto vo lam 1 - fgt vo lam - vo lam truyen ky moi nhat - vo lam truyen ky moi ra - vo lam truyen ky 2016 - vo lam truyen ky 1 - game vltk 1 hay - vo lam private dong nguoi choi nhat - vo lam 1 private hot nhat - vo lam 1 private phien ban HKMP - vo lam 1 private phien ban cong thanh chien - vo lam 1 private cay xu free - vo lam 1 private khong nap card - vo lam 1 private on dinh nhat hien nay - vltk 1 private dong nguoi choi nhat hien nay - vo lam private nhieu nguoi choi nhat 2016 - vo lam private dang test 2016