X
Không hiển thị quảng cáo này vào lần sau
Đóng

[JX7VN Siêu Nhân] Bắc đẩu truyền công thuật

21:05 27/11/2018 Xem: 1,292

[JX7VN Siêu Nhân] Bắc đẩu truyền công thuật

Mỗi ngày, nhân sĩ đến đối thoại với NPC Bắc Đẩu Lão Nhân ở Minh Nguyệt Trấn để luyện đơn tạo thành những Bạch Chân Đơn, Huyết Chân Đơn, Huyền Chân Đơn. Khi sử dụng các vật phẩm này đồng đạo sẽ nhận được điểm kinh nghiệm tương ứng


Mỗi ngày, nhân sĩ đến đối thoại với NPC Bắc Đẩu Lão Nhân ở Minh Nguyệt Trấn để luyện đơn tạo thành những Bạch Chân Đơn, Huyết Chân Đơn, Huyền Chân Đơn. Khi sử dụng các vật phẩm này đồng đạo sẽ nhận được điểm kinh nghiệm tương ứng.

Đến gặp võ lâm truyền nhân tại 7 thành thị sẽ có đường đi qua Minh Nguyệt Trấn

Phạm vi áp dụng: Máy Chủ Bạch Hổ cụm Siêu Nhân

Thời gian áp dụng: Sau bảo trì 09h00 ngày 07/02/2018

Thông tin chi tiết:

 • NPC liên quan:

Hình ảnh

Ghi chú


Bắc Đẩu Lão Nhân

Đối thoại với NPC Võ Lâm Truyền Nhân tại các thành thị. Sau đó lên Minh Nguyệt Trấn đối thoại với NPC Bắc Đẩu Lão Nhân để luyện đơn bất cứ thời gian nào trong ngày

 • Vật phẩm liên quan:

Vật phẩm

Tính chất


Bắc Đẩu Truyền Công Thuật

 • Có thể: Giao dịch, bày bán, bán cửa hàng 0 lượng.
 • Không thể: Xếp chồng, ném ra.
 • Thu thập được thông qua tham gia các tính năng

Tính năng

Vật phẩm

Boss Hoàng Kim rơi ra

Ngẫu nhiên nhận được

 Mạn bắc thảo nguyên Đánh quái ngẫu nhiên nhận được
 Thất Tinh Thảo

 • Tham gia các kỳ eventBách Niên Thất Tinh Thảo

 • Tham gia các kỳ eventThiên Niên Thất Tinh Thảo

 • Tham gia các kỳ event

 

 • Cách thức truyền công:

Công thức

Vật phẩm

 
1 Bắc Đẩu Truyền Công Thuật + Thất Tinh Thảo


Bạch Chân Đơn

 
1 Bắc Đẩu Truyền Công Thuật + 1 Bách Niên Thất Tinh Thảo


Huyết Chân Đơn

 
1 Bắc Đẩu Truyền Công Thuật + 1 Thiên Niên Thất Tinh Thảo 


Huyền Chân Đơn

Lưu ý: Khi thực hiện truyền công, điểm kinh nghiệm của nhân vật sẽ được rút vào các loại chân đơn

 • Tác dụng của Chân Đơn:

Vật phẩm

Ghi chúBạch Chân Đơn

 • Có thể: Giao dịch, bày bán, bán cửa hàng 0 lượng.
 • Không thể: Xếp chồng, ném ra.
 • Tối đa chứa được 10.000.000.000 điểm kinh nghiệmHuyết Chân Đơn

 • Có thể: Giao dịch, bày bán, bán cửa hàng 0 lượng.
 • Không thể: Xếp chồng, ném ra.
 • Tối đa chứa được 20.000.000.000 điểm kinh nghiệmHuyền Chân Đơn

 • Có thể: Giao dịch, bày bán, bán cửa hàng 0 lượng.
 • Không thể: Xếp chồng, ném ra.
 • Tối đa chứa được 40.000.000.000 điểm kinh nghiệm
 • Nhân vật cấp 120 trở lên mới có thể sử dụng được các loại Chân Đơn.
 • Nhân vật muốn chế tạo Chân Đơn cần phải có ít nhất là 1.000.000 điểm kinh nghiệm.
 • Điểm kinh nghiệm chứa trong Chân Đơn sẽ tương ứng với số điểm của nhân vật đang có, nhưng không được vượt quá giới hạn tối đa mà Chân Đơn có thể chứa:
  • Bạch Chân Đơn: Tối đa chứa được 10.000.000.000 điểm kinh nghiệm
  • Huyết Chân Đơn: Tối đa chứa được 20.000.000.000 điểm kinh nghiệm
  • Huyền Chân Đơn: Tối đa chứa được 40.000.000.000 điểm kinh nghiệm
 • Sử dụng tối đa 90.000.000.000 điểm kinh nghiệm /nhân vật/30 ngày cho tất cả các loại Chân Đơn.
 • Sau khi sử dụng các loại Chân Đơn sẽ nhận được điểm kinh nghiệm (cộng dồn) tương ứng với số điểm ghi trên Chân Đơn.
 • Ngày tái sử dụng: Sau 30 ngày kể từ lần sử dụng cuối cùng


BQT G7VN kính bút!
Tin đã đăng
vo lam 1 lau dai on dinh nhat 2016 - vo lam private - vo lam truyen ky 2016 - vo lam moi nhat 2016 - auto vlbs 1.3 - vo lam private 2016 - vo lam truyen ky - vo lam 1 private 2016 - vo lam moi open 2016 - vo lam moi ra 2016 - vo lam alpha test 2016 - vo lam 1 test - vo lam jx - volam private - vo lam hay vo lam moi nhat 2016 - vo lam 2 private - vo lam jx - game vo lam 1 - auto vo lam 1 - fgt vo lam - vo lam truyen ky moi nhat - vo lam truyen ky moi ra - vo lam truyen ky 2016 - vo lam truyen ky 1 - game vltk 1 hay - vo lam private dong nguoi choi nhat - vo lam 1 private hot nhat - vo lam 1 private phien ban HKMP - vo lam 1 private phien ban cong thanh chien - vo lam 1 private cay xu free - vo lam 1 private khong nap card - vo lam 1 private on dinh nhat hien nay - vltk 1 private dong nguoi choi nhat hien nay - vo lam private nhieu nguoi choi nhat 2016 - vo lam private dang test 2016