X
Không hiển thị quảng cáo này vào lần sau
Đóng

[JX7VN SN] Event tháng 7 kỷ niệm ngày Thương ...

14:57 07/08/2018 Xem: 1,096

[JX7VN SN] Event tháng 7 kỷ niệm ngày Thương Binh Liệt Sỹ

Hào khí rộn ràng luôn hòa cùng với Sắc Màu Trường Sơn. Nơi đây chứa đầy những bí ẩn. Hãy tìm kiếm những kỷ vật của các chiến sỹ để khai phá bí ẩn về những điểm thưởng hơn cả mong đợi!


Thời gian diễn ra:

Bắt đầu từ: ngày 08/08/2018 đến  00h00 ngày 09/09/2018.
Phạm vi áp dụng: toàn bộ các server JX7VN SN, nhân vật đạt từ cấp 80 trở lên

NPC liên quan:

Npc

Vị trí chức năng

Thợ May

Vị trí:

Tương Dương (198/201)

- Chức năng: Giới thiệu hoạt động, Ghép nguyên liệu thành vật phẩm thưởng.

Chủ Tiệm

- Vị trí: Tương Dương (194/202).
- Chức năng:

Bán vật phẩm Cuộn Chỉ bằng tiền xu

Bán Hòa Thị Bích bằng tiền xu

 

Nội dung hoạt động:

Cách thu thập nguyên liệu

- Thông qua đánh quái ở tất cả các bản đồ từ 7x trở lên: nhặt được túi nguyên liệu

- Mở túi nguyên liệu sẽ nhận được áo lính bị rách, mảnh vải, nút áo

Mô tả nguyên liệu:

 Nguyên Liệu

Nguồn gốc

Túi Nguyên Liệu

Đánh quái ở tất cả các bản đồ từ 7x trở lên

http://s1.anh.im/2015/06/08/aolinhbirachb6782.png

Áo Lính Bị Rách

- Nguồn gốc: Mở túi nguyên liệu nhận được

- Tính chất: Được phép giao dịch, bày bán, ném ra. Xếp chồng 50 cái/ 1 ô. Bán shop 0 lượng.

http://s1.anh.im/2015/06/08/manhvai93cc5.png

Mảnh vải

- Nguồn gốc: Mở túi nguyên liệu nhận được

- Tính chất: Được phép giao dịch, bày bán, ném ra. Xếp chồng 50 cái/ 1 ô. Bán shop 0 lượng.

http://s1.anh.im/2015/06/08/khuyao4d22c.png

Nút áo

- Nguồn gốc: Mở túi nguyên liệu nhận được

- Tính chất: Được phép giao dịch, bày bán, ném ra. Xếp chồng 50 cái/ 1 ô. Bán shop 0 lượng.

http://s2.anh.im/2015/06/08/manhvaimauxanhla98afb.png

Mảnh Vải Màu Xanh Lá

- Tính chất: Được phép giao dịch, bày bán, ném ra. Xếp chồng 50 cái/ 1 ô. Bán shop 0 lượng.

Tham gia các hoạt động có được

+ Tống Kim điểm tích lũy 1000 trở lên nhận được 10 Mảnh Vải

+ Tống Kim điểm tích lũy 3000 trở lên nhận được 20 Mảnh Vải

+ Tiêu diệt thủy tặc đầu lĩnh nhận được 2 Mảnh Vải

+ Tiêu diệt đại thủy tặc đầu lĩnh nhận được 4 Mảnh Vải

+ Vượt qua ải 17 nhận được 10 Mảnh Vải

+ Vượt qua ải 28 nhận được 20 Mảnh Vải

+ Tiêu Diệt Boss Đại Hoàng Kim được 30 Mảnh Vải

http://s1.anh.im/2015/06/08/cuonchi97bce.png

Cuộn chỉ

- Nguồn gốc: Mua từ NPC Chủ Tiệm bằng Tiền Vạn

- Tính chất: Được phép giao dịch, bày bán, ném ra. Xếp chồng 50 cái/ 1 ô. Bán shop 0 lượng.

Hòa Thị Bích

Nhận được khi sử dụng Áo lính mới, hoặc có thể mua tại NPC Chủ Tiệm

- Tính chất: Tăng số lần sử dụng Áo Lính Mới, Áo Lính Mới điểm kinh nghiệm, Áo lính đã sửa mỗi loại 500 lần

Chú ý: Áo lính mới và áo lính mới điểm kinh nghiệm tính chung số lần sử dụng, sau khi sử dụng max các loại mới có thể sử dụng

 

Cách đổi phần thưởng:

– Mang nguyên liệu đến NPC Thợ may. Nhân sĩ có thể chọn 1 trong các cách đổi sau:

Phần thưởng

Công thức

http://s2.anh.im/2015/06/08/aolinhdasua7c6b7.png

Áo lính đã sửa

1 Mảnh vải + 1 Nút áo + 1 Áo lính bị rách + 1 Cuộn Chỉ

http://s2.anh.im/2015/06/08/aolinhmoi8ae67.png

Áo lính mới

1 Mảnh vải + 1 Nút áo + 1 Áo lính bị rách + 2 Cuộn chỉ + 1 Mảnh vải màu xanh lá

http://s2.anh.im/2015/06/08/aolinhmoi8ae67.png

Áo lính mới điểm kinh nghiệm

1 Mảnh vải + 1 Nút áo + 1 Áo lính bị rách + 1 Cuộn chỉ + 1 Mảnh vải màu xanh lá

 

Vật phẩm thưởng:

Vật phẩm

Ghi chú

http://s2.anh.im/2015/06/08/aolinhdasua7c6b7.png
Áo Lính Đã Sửa

- Tính chất: Được phép giao dịch, bày bán, ném ra. Xếp chồng 50 cái/ 1 ô. Bán shop 0 lượng.
- Giới hạn:

+ Nhân vật cấp 80 trở lên mới có thể sử dụng.

+ Yêu cầu hành trang phải còn ít nhất 3 ô trống mới có thể sử dụng Tấm Áo Chiến Sĩ

+ Mỗi nhân vật chỉ nhận được tối đa 500 vật phẩm này sử dụng Hòa Thị Bích có thể tăng thêm

http://s2.anh.im/2015/06/08/aolinhmoi8ae67.png
Chiếc Áo Lính Mới

- Tính chất: Được phép giao dịch, bày bán, ném ra. Xếp chồng 50 cái/ 1 ô. Bán shop 0 lượng.
- Giới hạn:

+ Nhân vật cấp 80 trở lên và đã qua nạp thẻ mới có thể sử dụng.

+ Yêu cầu hành trang phải còn ít nhất 3 ô trống mới có thể sử dụng Tấm Áo Chiến Sĩ

+ Mỗi nhân vật chỉ sử dụng tối đa 1000 vật phẩm này tính chung với áo lính mới điểm kinh nghiệm sử dụng Hòa Thị Bích có thể tăng thêm

http://s2.anh.im/2015/06/08/aolinhmoi8ae67.png
Chiếc Áo Lính Mới điểm kinh nghiệm

- Tính chất: Được phép giao dịch, bày bán, ném ra. Xếp chồng 50 cái/ 1 ô. Bán shop 0 lượng.
- Giới hạn:

+ Nhân vật cấp 80 trở lên và đã qua nạp thẻ mới có thể sử dụng.

+ Yêu cầu hành trang phải còn ít nhất 3 ô trống mới có thể sử dụng Tấm Áo Chiến Sĩ

+ Mỗi nhân vật chỉ sử dụng tối đa 1000 vật phẩm này tính chung với áo lính mới sử dụng Hòa Thị Bích có thể tăng thêm

 

Phần thưởng:

– Sử dụng Áo lính đã sửa sẽ nhận được 20.000.000 điểm kinh nghiệm:

– Sử dụng Áo lính mới điểm kinh nghiệm sẽ nhận được 70.000.000 điểm kinh nghiệm cộng dồn
– Sử dụng Áo lính mới sẽ nhận được 50.000.000 điểm kinh nghiệm và 1 trong các phần thưởng ngẫu nhiên dưới đây:


Bạch Hổ Lệnh

Đồ phổ xích lân

Đồ phổ Minh Phượng

Huyền tinh khoáng thạch cấp 4

Huyền tinh khoáng thạch cấp 5

Huyền tinh khoáng thạch cấp 6

Đồ phổ kỹ năng 150 ghép sách kỹ năng 21

Phúc duyên tiểu

Phúc duyên trung

Phúc duyên đại

Tử thủy tinh

Lam thủy tinh

Lục thủy tinh

Tinh hồng bảo thạch

Phi phong cấp 4( 7 ngày)

Phi phong cấp 5( 7 ngày)

Phi phong cấp 6( 7 ngày)

Võ lâm mật tịch

Tẩy tủy kinh

Túi danh vọng

Trấn phái linh đơn

Trấn phái linh dược

Bắc đẩu truyền công thuật

Thất tinh thảo

Bách niên thảo

Thiên niên thất tinh thảo

Mảnh tàng bảo đồ 1 đến 12

Mảnh xích long câu

Hoàng Kim Ấn 4( 7 ngày)

Hoàng Kim Ấn 5( 7 ngày)

Hoàng Kim Ấn 6( 7 ngày)

Tiên thảo lộ

Phú quý cẩm hạp

bắc đẩu trường sinh thuật cơ sở thiên( 7 ngày)

Tiên thảo lộ đặc biệt


- Khi sử dụng Áo lính mới và Áo lính mới điểm kinh nghiệm đạt mốc sẽ nhận được phần thưởng


Mốc

Phần thưởng

500

10 lệnh bài hoàn thành dã tẩu

10 phú quý cẩm hạp

600

Trang sức cuồng lan( 14 ngày)

700

Ngũ hành ấn cấp 5( 14 ngày)

Gia hạn phù

800

20 đồ phổ xích lân

1 thần bí khoáng thạch

Gia hạn phù

900

20 Đồ phổ xích lân

2 thần bí khoáng thạch

Gia hạn phù

1500

Ngẫu nhiên 1 trong các vật phẩm:

- Ngựa Siêu Quang( 30 ngày)

- Mặt nạ Vương Giả( 30 ngày)

- Phi phong cấp 6( 30 ngày)

- 50 đồ phổ Minh Phượng


Lưu ý: Đây là nội dung event bản dự thảo, bản chính thức sẽ công bố khi thời gian event bắt đầu


BQT G7VN kính bút!
Tin đã đăng
vo lam 1 lau dai on dinh nhat 2016 - vo lam private - vo lam truyen ky 2016 - vo lam moi nhat 2016 - auto vlbs 1.3 - vo lam private 2016 - vo lam truyen ky - vo lam 1 private 2016 - vo lam moi open 2016 - vo lam moi ra 2016 - vo lam alpha test 2016 - vo lam 1 test - vo lam jx - volam private - vo lam hay vo lam moi nhat 2016 - vo lam 2 private - vo lam jx - game vo lam 1 - auto vo lam 1 - fgt vo lam - vo lam truyen ky moi nhat - vo lam truyen ky moi ra - vo lam truyen ky 2016 - vo lam truyen ky 1 - game vltk 1 hay - vo lam private dong nguoi choi nhat - vo lam 1 private hot nhat - vo lam 1 private phien ban HKMP - vo lam 1 private phien ban cong thanh chien - vo lam 1 private cay xu free - vo lam 1 private khong nap card - vo lam 1 private on dinh nhat hien nay - vltk 1 private dong nguoi choi nhat hien nay - vo lam private nhieu nguoi choi nhat 2016 - vo lam private dang test 2016