Tin tức

Lộ Trình Phát Triển Máy Chủ mới

09/05/2019

Lộ Trình Phát Triển Máy Chủ mới

 • Lộ trình mang tính chất tham khảo, bên mình sẽ điều chỉnh trong quá trình vận hành game để phù hợp với hướng phát triển của máy chủ
Thời gian Nội dung
Thời gian Nội dung
15/06
 • Thử Nghiệm – AlphaTest
23/06
 • Chính Thức – OpenBeta
03/07
 • Mở tính năng Tống kim
 • Dã tẫu
 • Boss tiểu hoàng kim
 • Bang hội và các tính năng sơ nhập ( nâng hạ trang bị, kì trân các, đổi tên… )
15/08  

 • Khai mở tính năng liên đấu
 • Quả huy hoàng , hạt hoàng kim
 • Boss đại hoàng kim
 • Ra An bang, Định Quốc, Nhu Tình, Hiệp Cốt
06/10
 • Khai mở tính năng vận tiêu bang chủ
 • Hoa sơn loạn chiến
 • Trống Khải Hoàn
 • Phong lăng độ
20/10
 • Khai mở công thành – thất thành đại chiến
 • Tính năng Thiên Tử ( Hoàng Sa Lâm Ngao )
 • Tính năng Vượt Ải
Tháng 11
 • Nâng op vật phẩm, bắt đầu ra Đồ HKMP
 • Và các tính năng mới hấp dẫn
Tháng 12
 • Giải Võ Lâm Minh Chủ
 • Thiên hạ đệ nhất bang hội tinh anh
 • Tổ chức offline trao giải và giao lưu các bang hội.
  (sẽ cập nhật thêm)
Người Viết: Administrator