Tin tức

Hướng dẫn sử dụng VPN khi lag

22/05/2019

Hướng dẫn cài đặt VPN

  • Bước 1 : Chạy autoupdate để tải vpn sau đó mở thư mục chứa game và tiếp đó thư mục VPNVIP và chạy app VPNVIP.exe

  • Bước 2 : chọn giao thức PPTP(nếu không connect được chọn lại giao thức IPSEC)

Bước 3 : chọn 1 trong 3 máy chủ và bấm connect mở lại cửa sổ game và trải nghiệm.

Người Viết: Administrator