Tin tức

Event Sinh Nhật Tháng 7 !!!

02/07/2019

 

NPC Ghép Bánh Kem

( Tương Dương 195/202 )

 

Túi nguyên liệu
_ Nguồn gốc : Nhận khi tham gia tiêu diệt quái tại bản đồ : 70 80 90
_ Công dụng : Nguyên liệu sự kiện
_ Hạn sử dụng :
_ Xếp chồng : 50
Sữa Tươi _ Nguồn gốc : Ngẫu nhiên nhận được khi mở Túi Nguyên Liệu
_ Công dụng : Nguyên liệu sự kiện
_ Hạn sử dụng :
_ Xếp chồng : 50
Đường _ Nguồn gốc : Ngẫu nhiên nhận được khi mở Túi Nguyên Liệu
_ Công dụng : Nguyên liệu sự kiện
_ Hạn sử dụng :
_ Xếp chồng : 50
Bột Mì _ Nguồn gốc : Ngẫu nhiên nhận được khi mở Túi Nguyên Liệu
_ Công dụng : Nguyên liệu sự kiện
_ Hạn sử dụng :
_ Xếp chồng : 50
Nến Sinh Nhật _ Nguồn gốc : Mua tại Kỳ Trân Các ( 1 xu )
_ Công dụng : Nguyên liệu sự kiện
_ Hạn sử dụng :
_ Xếp chồng : 50
Trứng _ Nguồn gốc : tham gia các hoặt động nhận được : Dẫ tẩu, tống kim, vượt ải…
_ Công dụng : Nguyên liệu sự kiện
_ Hạn sử dụng :
_ Xếp chồng : 50
Bánh Kem Sữa Tươi _ Nguồn gốc : 2 Sữa Tươi + 2 Đường + 2 Bột Mì + 1 Vạn Lượng = Bánh Kem Sữa Tươi
_ Công dụng : Nhấp phải chuột ngẫu nhiên nhận thưởng
_ Giới hạn : 500 cái / nhân vật
_ Hạn sử dụng :
_ Xếp chồng : 50
Bánh Kem Trứng Gà _ Nguồn gốc : 3 Sữa Tươi + 3 Đường + 3 Bột Mì + 3 Trứng + 1 Nến Sinh Nhật = Bánh Kem Trứng Gà
_ Công dụng : Nhấp phải chuột ngẫu nhiên nhận thưởng
_ Giới hạn : 1500/ nhân vật
_ Hạn sử dụng :
_ Xếp chồng : 50

 

Thu Thập Trứng
Nhiệm Vụ
Dã Tẩu 20 lần hoàn thành = 5 Trứng
Tống Kim trên 3000 điểm = 5 Trứng
Trên 6000 điểm = 10 Trứng
Vượt Ải Vượt qua ải 15 = 5 Trứng
Boss Tiểu 5 Trứng

 

Bánh Kem Sữa Tươi
_ Kinh Nghiệm :700.000 ( cộng dồn )

 

Bánh Kem Trứng Gà
_ Kinh Nghiệm : 700.000 ( cộng dồn )
_ Và 1 vật phẩm ngẩu nhiên sau : Tử Thủy Tinh, Lục Thủy Tinh, Lam Thủy Tinh, Tinh Hồng Bảo Thạch
VLMT, TTK, TLH
Bí Kíp 8x
Đại Thành 9x
Đồ Hiệp Cốt, Nhu Tình
Exp 1.000.000
TTL 1h, TTL 8h, Nến , Quế Hoa Tửu
Huyền tinh 1 2 3

 

Mốc 
500 10.000.000 exp
2 vlmt
1000 30.000.000 exp
2 ttk
1500 50.000.000 exp
50 NHKT
Mặt Nạ Vương Dã + 1 ( time 30 ngày )
Ramdom 1 món Hiệp Cốt hoặc Nhu Tình
Người Viết: Administrator